Miljö

Miljöarbetet i Filipstad

Precis som alla andra kommuner i Sverige så har Filipstad ett aktivt program för att vara miljövänliga. De måste precis som alla andra städer följa de regler och riktlinjer som har satts upp och fastslagits…

Läs mer