Filipstads historia

historia filipstad

Naturligtvis har Filipstad uppkallats av en svensk prins. Här var det prins Karl Filip, son till Karl IX och bror till Gustav II Adolf som dog vid slaget i Lützen 6 november 1632. Innan detta hade Filipstad fått sina stadsprivilegier, vilka utdelades den 6 april 1611. Detta gör att Filipstad i samband med det blir Värmlands tredje äldsta stad. Anledningen till att detta överhuvudtaget kunde bli en stad, härstammar från 1300-talet. Här finns det en historisk tradition inom brytning av järnmalm och gruvarbete. De enorma natur-rikedomar inom detta område ledde till att området befolkades. Under 1700-talet skulle sedan det uppsving som gruvindustrin gav detta område göra så att Filipstad växte fram som en betydande ort i det svenska samhället.

Tyvärr så drabbades staden av en kraftig brand år 1694, vilket ledde till att stora delar av det annars massiva kulturarvet från detta århundrade försvann. Något annat som försvann i samband med detta var stadsprivilegierna. Här fick staden och verksamheten återigen byggas upp och det skulle dröja ände till år 1835 innan staden återfick sina privilegier. Egentligen var detta under åren 1720-1835 inte att betrakta som en svensk stad utan var benämnt som köping. Under den tiden kallades den styrande personen i Filipstad för justitiarie och den domstol som fanns för stadsrätt. Detta ändrades efter att stadsprivilegierna återficks och blev 1836 borgmästare, magistrat samt rådhusrätt. Här etablerades sedan många företag och institutioner, vilket gjorde att staden växte i rask takt.

Utveckling av Filipstad

När det gäller vård och omsorg var Filipstad snabba med att grundlägga ett lasarett. Detta stod klart redan 1773, vilket naturligtvis måste vara något som finns på en historisk kurort. Redan 1887 tillkom också ett elektricitetsverk och 1896 fanns det också ett fungerande vattenverk. Detta var inte det ända som de var snabba med i denna stad, utan här ansågs det också vara viktigt med skola och utbildning. I det fallet handlar det om folkskola och läroverk. Här kan du gå tillbaka så långt som till 1830 då det som idag bär namnet Filipstads Bergsskola anlades. Det fanns också ett läroverk från 1856 som 1912 fick en utbyggnad. För att återgå till vård och omsorg tillkom 1926 ett ålderdomshem samt att det 1923 tillkom ett barnhem i form av att Kalhytter Gård upphandlades. Stadsbiblioteket tillkom för första gången 1924 då det var en del av det ny och ståtliga församlingshemmet.

1904 – Ett viktigt årtal för Filipstad

Ja, nu kan du fråga dig varför just 1904 skulle vara något speciellt i Filipstads historia. Det hela handlar om en kraftig grundsten i denna stads näringsliv, som tillförde kraft och befolkning till denna vackra stad i Sverige. 1904 var nämligen året då stadens bageri startades. Detta var naturligtvis inget vanligt bageri, utan här talas det om den svenska internationella storsuccén Wasabröd. Detta är idag världens största knäckebrödsfabrik och finns idag i massor av olika länder. I och med att detta med tiden har blivit Filipstads största arbetsgivare, så har företaget bidragit kraftig till utvecklingen av denna stad. Något annat du sedan 1968 finner i staden är den stora snacksjätten OLW.